Quyết định đưa cổ phiếu vào diện cảnh báo

25/03/2021 13:30

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM quyết định đưa cổ phiếu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh (mã CK: DXG) vào diện cảnh báo kể từ ngày 31/03/2021 như sau: