Quyết định của HĐQT về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Kế toán trưởng

26/03/2021 17:19

Công ty Cổ phần Vincom Retail thông báo Quyết định của HĐQT về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Kế toán trưởng như sau: