Thông báo nhận được quyết định của Cục thuế TP.HCM về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế

30/03/2021 17:29

Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh thông báo nhận được quyết định của Cục thuế TP.HCM về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế như sau: