Giải trình chênh lệch LNST BCTC HN và riêng đã được kiểm toán năm 2020 so với cùng kỳ năm trước

30/03/2021 17:01

Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công giải trình chênh lệch LNST BCTC HN và riêng đã được kiểm toán năm 2020 so với cùng kỳ năm trước như sau: