Thông báo về việc đưa cổ phiếu vào diện cảnh báo

31/03/2021 13:46

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc đưa cổ phiếu Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức (mã CK: TDH) vào diện cảnh báo  như sau: