Nghị quyết HĐQT về việc thông qua phương án thoái vốn tại công ty con

01/04/2021 17:35

 Công ty Cổ phần Nafoods Group thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thông qua phương án thoái vốn tại công ty con như sau: