Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do đáo hạn Chứng quyền CVRE2015

01/04/2021 17:29

Công ty Cổ phần Chứng khoán MB thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do đáo hạn Chứng quyền CVRE01MBS20CE (mã CK: CVRE2015) như sau: