Quyết định của HĐQT về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020

08/04/2021 17:22

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu thông báo Quyết định của HĐQT về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 như sau: