Thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết

08/04/2021 13:18

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết của Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (mã CK:PDR) như sau: