Quyết định của HĐQT về việc ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư với CII

09/04/2021 17:30

Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII công bố Quyết định của HĐQT về việc ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư với CII như sau: