Quyết định về việc đưa cổ phiếu vào diện cảnh báo

09/04/2021 16:01

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh quyết định về việc đưa cổ phiếu của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam – CTCP (mã CK: HVN) vào diện cảnh báo kể từ ngày 15/04/2021 như sau: