Nghị quyết HĐQT về việc góp vốn vào Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Đô thị Nam Sông Hậu Đông Phú

09/04/2021 15:52

 Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu thông báo Nghị quyết HĐQT về việc góp vốn vào Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Đô thị Nam Sông Hậu Đông Phú như sau: