Quyết định chuyển cổ phiếu từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát

09/04/2021 13:36

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM công bố Quyết định chuyển cổ phiếu của Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Quảng Bình (mã CK: QBS) từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát kể từ ngày 15/04/2021 như sau: