Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu

09/04/2021 13:33

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á (mã CK: DAG) như sau: