Thông báo hủy ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHNĐTTN 2021 tại Thông báo số 518/TB-SGDHCM ngày 16/03/2021

12/04/2021 17:29

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo hủy ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHNĐTTN 2021 tại Thông báo số 518/TB-SGDHCM ngày 16/03/2021 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty Cổ phần (mã CK: GVR) như sau: