Thông báo về việc cổ phiếu rơi vào trường hợp hủy niêm yết bắt buộc

12/04/2021 17:28

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về việc cổ phiếu Công ty Cổ phần An Trường An rơi vào trường hợp hủy niêm yết bắt buộc như sau: