Thông báo về việc cổ phiếu được giao dịch toàn thời gian trở lại dưới dạng chứng khoán bị kiểm soát

12/04/2021 17:13

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về việc cổ phiếu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 (mã CK: YEG) được giao dịch toàn thời gian trở lại dưới dạng chứng khoán bị kiểm soát như sau: