Nghị quyết HĐQT về việc chuyển địa điểm trụ sở và đổi tên gọi Chi nhánh Quận 2, Phòng giao dịch An Phú và Phòng giao dịch KCN Tân Bình

13/04/2021 17:21

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín thông báo Nghị quyết HĐQT về việc chuyển địa điểm trụ sở và đổi tên gọi Chi nhánh Quận 2, Phòng giao dịch An Phú và Phòng giao dịch KCN Tân Bình như sau: