Thông báo về việc chuyển giao dịch cổ phiếu

03/06/2021 15:03

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về việc chuyển giao dịch cổ phiếu niêm yết sang Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội của Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO (mã CK: HAP) như sau: