Tin vắn về việc nhận hồ sơ chuyển sàn

03/06/2021 15:02

Ngày 02/6/2021, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM đã nhận được công văn số 39/CV-HAP, công văn số 41/2021/ĐKGD-HAP và Nghị quyết số 68/2021/NQ-HĐQT ngày 01/6/2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO (Mã chứng khoán: HAP) về việc chuyển giao dịch tạm thời cổ phiếu từ Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM sang Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo hướng dẫn tại Công văn số 713/UBCK-PTTT ngày 03/03/2021 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.