Quyết định của HĐQT về việc đồng ý cho Cán bộ Công ty nghỉ việc

03/06/2021 13:51

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO công bố Quyết định của HĐQT về việc đồng ý cho Cán bộ Công ty nghỉ việc như sau: