Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức năm 2020 bằng tiền

04/06/2021 17:38

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức năm 2020 bằng tiền của Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex (mã CK: VMD) như sau: