Báo cáo thay đổi về sở hữu của nhóm người có liên quan Công ty Cổ phần Dịch vụ Giáo dục – Trí Đức

04/06/2021 17:31

Công ty Cổ phần Dịch vụ Giáo dục – Trí Đức báo cáo thay đổi về sở hữu của nhóm người có liên quan Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh XNK Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình như sau: