Nghị quyết HĐQT về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

04/06/2021 17:28

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI thông báo Nghị quyết HĐQT về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ như sau: