Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách khu vực miền Nam và miền Bắc

04/06/2021 13:30

Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh thông báo Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách khu vực miền Nam và miền Bắc như sau: