Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ CTCP Đầu tư XD HUD Kiên Giang

10/06/2021 17:00

CTCP Đầu tư XD HUD Kiên Giang thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang như sau: