Nghị quyết HĐQT về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo chương trình ESOP

10/06/2021 15:42

 Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng thông báo Nghị quyết HĐQT về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo chương trình ESOP như sau: