Nghị quyết HĐQT về việc thông qua chủ trương thoái vốn ở các dự án đầu tư địa ốc trong nước

10/06/2021 15:40

Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thông qua chủ trương thoái vốn ở các dự án đầu tư địa ốc trong nước như sau: