Quyết định của HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021

11/06/2021 17:39

 Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO thông báo Quyết định của HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021 như sau: