Nghị quyết HĐQT về việc thông qua phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp

11/06/2021 17:34

Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thông qua phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp  như sau: