Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Nguyễn Quốc Nghị

11/06/2021 17:24

Nguyễn Quốc Nghị thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam như sau: