Nghị quyết HĐQT về việc quyết định một số nội dung cụ thể của phương án phát hành thêm cổ phần để trả cổ tức bằng cổ phiếu

19/07/2021 17:31

Tập đoàn Vingroup – Công ty Cổ phần thông báo Nghị quyết HĐQT về việc quyết định một số nội dung cụ thể của phương án phát hành thêm cổ phần để trả cổ tức bằng cổ phiếu  như sau: