Nghị quyết HĐQT về việc ngày ĐKCC để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt

07/09/2021 15:59

Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát thông báo Nghị quyết HĐQT về việc ngày ĐKCC để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt như sau: