Tiếp tục duy trì diện cảnh báo đối với cổ phiếu UDC

07/09/2021 15:36

Ngày 20/4/2021, Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM (SGDCK TP.HCM) ban hành quyết định số 226/QĐ-SGDHCM về việc đưa cổ phiếu của CTCP Xây dựng và Phát triển Đô thị Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (mã CK: UDC) vào diện cảnh báo.   

Ngày 01/9/2021, SGDCK TP.HCM đã nhận được BCTC bán niên đã soát xét của UDC. Theo đó, trên BCTC hợp nhất, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 06 tháng đầu năm 2021 của UDC là -13,15 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 30/6/2021 là -21,82 tỷ đồng.

Như vậy, Công ty chưa khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc cổ phiếu bị đưa vào diện cảnh báo, SGDCK tiếp tục duy trì diện cảnh báo đối với cổ phiếu UDC và sẽ xem xét hướng xử lý tiếp theo đối với cổ phiếu UDC sau khi có báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của Công ty.