Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do đáo hạn Chứng quyền CNVL2102

07/09/2021 14:42

Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do đáo hạn Chứng quyền.NVL.KIS.M.CA.T.06 (mã CK: CNVL2102) như sau: