Thông báo về việc niêm yết và giao dịch chứng khoán thay đổi niêm yết

07/09/2021 11:04

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc niêm yết và giao dịch chứng khoán thay đổi niêm yết của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô (mã CK: HDG) như sau: