Nghị quyết HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2020

08/09/2021 11:03

Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang thông báo Nghị quyết HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2020 như sau: