Nghị quyết HĐQT về việc giao kết hợp đồng dịch vụ tư vấn với CTCP Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt

10/09/2021 16:41

Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt thông báo Nghị quyết HĐQT về việc giao kết hợp đồng dịch vụ tư vấn với CTCP Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt như sau: