Nghị quyết HĐQT về việc giao dịch cấp hạn mức thẻ tín dụng với Bà Bùi Thị Hồng Mai

10/09/2021 16:20

Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam thông báo Nghị quyết HĐQT về việc giao dịch cấp hạn mức thẻ tín dụng với Bà Bùi Thị Hồng Mai như sau: