Nghị quyết HĐQT về phương án xử lý số cổ phiếu chưa phân phối hết của đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

10/09/2021 16:17

Công ty Cổ phần Camimex Group thông báo Nghị quyết HĐQT về phương án xử lý số cổ phiếu chưa phân phối hết của đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu như sau: