Nghị quyết HĐQT về việc lùi thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

10/09/2021 11:15

Công ty Cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam thông báo Nghị quyết HĐQT về việc lùi thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau: