Quyết định đưa cổ phiếu ra khỏi diện cảnh báo

10/09/2021 11:07

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh công bố Quyết định đưa cổ phiếu của Công ty Cổ phần Ngoại thương và Phát triển Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh (mã CK: FDC) ra khỏi diện cảnh báo kể từ ngày 13/09/2021 như sau: