Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức năm 2020 bằng tiền

10/09/2021 11:05

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức năm 2020 bằng tiền của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát (mã CK: VPG) như sau: