Báo cáo về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn Công ty Cổ phần Quản lý quỹ VinaCapital

13/09/2021 17:19

Công ty Cổ phần Quản lý quỹ VinaCapital báo cáo về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận như sau: