Thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền

13/09/2021 17:13

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO (mã CK: CTI) như sau: