Thông báo giao dịch cổ phiếu phát hành thêm của tổ chức có liên quan đến người nội bộ CTCP Đầu tưnThành Thành công

13/09/2021 17:08

 CTCP Đầu tưnThành Thành công thông báo giao dịch cổ phiếu phát hành thêm của tổ chức có liên quan đến người nội bộ  Công ty Cổ phần Điện Gia Lai như sau: