Quyết định thay đổi đăng ký niêm yết

13/09/2021 10:41

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM công bố Quyết định chấp thuận cho Công ty Cổ phần Bamboo Capital (mã CK: BCG) được thay đổi đăng ký niêm yết chứng khoán với nội dung như sau: