Nghị quyết HĐQT phê duyệt việc điều chỉnh phương án phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế năm 2021 và kế hoạch sử dụng vốn

13/09/2021 09:38

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh thông báo Nghị quyết HĐQT phê duyệt việc điều chỉnh phương án phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế năm 2021 và kế hoạch sử dụng vốn như sau: