Link công bố Nghị quyết của HĐQT về việc phê duyệt chấp thuận giao dịch giữa VCB và người có liên quan

15/09/2021 15:40

 Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam thông báo link công bố Nghị quyết của HĐQT về việc phê duyệt chấp thuận giao dịch giữa VCB và người có liên quan như sau: