Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Phạm Thị Như Phượng

15/09/2021 15:36

Phạm Thị Như Phượng báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang như sau: